سازندگان و سرمایه گذاران

انبوه سازان ، برج سازان ، سرمایه گذاران، هتل ، مجتمع های تفریحی.

کارشناسان

مهندسان معماری و عمران ، ارزیابی رسمی ساختمان، موسسه های حقوقی ، دفاتر اسناد رسمی ، وکلای دادکستری ، شرکت های ساختمانی ، سازمان های دولتی ، انجمن ها، شهرداری ها ، دهداری ها ، شوراهای شهر ، اتحادیه های مربوط در حوزه صنعت املاک ومستغلات

 

کارگزاران

ارایه دهندگان خدمات مشاوره در صنعت املاک و مستغلات

مدیران

شرکت های دانش بنیان ، شرکت های استار تاپ ، بانک ها و موسسات مالی حمایت کننده ، فناوری اطلاعات ، بیمه گران ، در بخش های صنعت املاک و مستغلات

دانشگاهیان و دانشجویان

دانشکده ها و موسسه های آموزشی عالی در حوزه کسب و کار در صنعت املاک و مستغلات دانشجویان افرادی که در رشته های مرتبط با صنعت املاک ومستغلات به تحصیل اشتغال دارند.