مخاطبین دوره : سازندگان ، مالکین ، کارآموزان املاک ، مدیران

برگزارکننده دوره : انجمن فیابسی

شرایط ورود به دوره :

سطح دوره : متوسط

پیش نیاز: آشنایی با قرارداد

حد اقل رشته تحصیلی : دیپلم

شرایط سنی : حداقل 20 سال و حد اکثر 60 سال

مدرس دوره : مریم عابدی وکیل دادگستری ( معاونت آموزش حقوقی املاک )

 مدرس:
بیوگرافی مدرس:

ثبت نام طلایی ثبت نام عادی