ورود اعضا  
              
جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰

به عنوان ایده پرداز در صنعت ساختمان، و طراح شهرک های جدید

  معمار  ,  کارشناس خرید ، فروش ، اجاره  

الهام عزمي

اعضای متخصصین

محل اقامت:تهران-تهران