ورود اعضا  
              
جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰

دوست دارم بیشتر یاد بگیرم و در زمینه بهتر شدن ساخت املاک و مستغلات و مهارت فروش فعالیت تخصصی نمایم.

  معمار  , مدیریت املاک ومستغلات  

محمد جواد حسيني

اعضای متخصصین

محل اقامت:تهران-ورامين